Nova har tagit sin andra etta öppen klass.Den16/12 -17.Tappfritt 120 min